Humanitarna modna revija "Dikka Aspida" održana je 2. novembra u diskoteci Maximus. Učestvovalo je 220 sportista iz Boke kotorske i tom prilikom je, u cilju poboljšavanja uslova na hiruškom odjeljenju Opšte bolnice u Kotoru, prikupljeno…
Da Kotoranima ne nedostaje originalnih ideja, potvrdio je Prvi internacionalni turnir u lastici "Ema esesa", održan 20. oktobra na trgu ispred Tržnog centra "Kamelija".Učesnice ovog turnira bile su, shodno starosnoj dobi, podijeljene u nekoliko kategorija,…
Uzgajalište ostriga (kamenica) i dagnji, smješteno u Orahovcu, prvo je na crnogorskom primorju, a organizovano je na ekološkom principu sa ciljem zaštite životne sredine.Predstavlja karakterističan ekosistem, posebno zbog blizine rijeke Ljute, a u samom uzgajalištu,…